NOVICE

ARHIV NOVIC

PROTI HIDROELEKTRARNAM, ZA PROSTOTEKOČO MURO!

Reke Mura je po raznolikosti vodnih površin ter raznovrstnosti rastlinskih in živalskih vrst eno najbogatejših in najbolj ohranjenih porečij v Sloveniji in v Evropi.

Načrtovane hidroelektrarne predstavljajo največjo grožnjo reki Muri, življenju v in ob njej ter trajnostnemu razvoju regije.

Jezovi so v nasprotju z ohranitvijo 700 km dolge prosto tekoče mreže rek Mure, Drave in Donave in v nasprotju z načrtovanim čezmejnim Biosfernim območjem, ki bo omogočilo trajnostni razvoj območjem ob treh rekah, temelječ na zaščiti edinstvenega rečnega ekološkega sistema v Evropi – Evropske Amazonke.

ZAHTEVAMO:

  1. Da se takoj ustavi načrtovanje hidroelektrarn na Muri in da se energetska izraba Mura za vedno izbriše iz vseh strateških dokumentov države.
  2. Da se Muro trajno zaščiti in da kot del petdržavnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava postane zgled trajnostnega turizma in ekološko naravnanega razvoja.
  3. Da se razvoj in izvedba načrta revitalizacije Mure izvajata v sodelovanju s sosednjimi državami z namenom preprečevanja poglabljanja rečne struge, povečevanja poplavne varnosti ter ohranjanja ogroženih habitatov in vrst.