dr. Bernd Lötsch

dr. Bernd Lötsch, univ. prof., Naravoslovni muzej Dunaj, oddelek za ekologijo

»Reka Mura ni več darovalka organov v službi delničarjev in potratnežev! Elektrovampirji naj se končno brzdajo! Z dodatnimi žrtvami bomo samo okradli naše vnuke.
Demokracija deluje samo z aktivnimi državljani. To je njen smisel. Brez budnih državljanov odpove celo naša pravna država, to vemo v Avstriji že od leta 1984 (Hainburg). Takrat so podkupljivi eksperti v službi vlade, obsedeni z gradnjo, politično zamahnili z roko in izdali dovoljenje za vodno pravico… Takrat je pravni državi do preboja pomagal »nezakonit« in »anarhističen« državljanski protest… « Celotna izjava

Gorazd Marinček, predsednik Slovenskega E-Foruma, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

»Reko Muro je potrebno ohraniti takšno, kot je. Klasične hidroelektrarne z velikimi betonskimi pregradami so na takšni naravni dragocenosti ekocid in zločin proti naravi. V kolikor je potrebno kaj storiti za uravnavanje vodnega režima in ohranjanje ravni podtalnice, naj se uporabijo pregrade iz naravnih gradiv, s čim manj posegi v okolje in biodiverziteto. Narodnogospodarsko gledano nam veliko več prinese naravna, nezajezena Mura, kot morebitna električna energija iz uničevalskih posegov v naravno znamenitost.«

dr. Mojca Hrovat

dr. Mojca Hrovat, univ. dipl. biol., limnologinja, predsednica društva Dinaricum

»Tako drastičen poseg, kot bi bila zgraditev verige hidroelektrarn, bi za vedno uničil celoten ekosistem reke Mure, močno poslabšal kakovost bivanja ljudi ob njej in uničil marsikatere dolgoročne aktivnosti za razvoj regije. Za tako ceno izgradnja hidroelektrarn ne premore dovolj energije in drugih “plusov”, ki bi odtehtali tako okoljsko/ekosistemsko škodo, kot bi jo ta gradnja Muri prizadela.« Celotna izjava

Vojko Bernard

Vojko Bernard, predsednik Mednarodnega društva za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green

»Reka Mura je ena od biserov Slovenije, zato moramo na tem območju ohraniti tako floro in favno. Hidroelektrarne pomenijo dodatno grožnjo za poplave na tem območju, posledično pa bi bila ogrožena tudi življenja ljudi. Zaradi navedenega Alpe Adria Green ne podpira gradnje verige hidroelektrarn na reki Muri. Za prihodnost naših otrok!«

Tomaž Petrovič, odvetnik kampanje Rešimo Muro

»Gradnja katere koli od hidroelektrarn na reki Muri, še posebej in zlasti pa HE Hrastje-Mota, je nesprejemljiva in ne more vzdržati presoje glede negativnih vplivov na okolje in varovana območja N2K. Trenutni postopek CPVO je odraz vsega, kar je narobe v slovenskem pravnem prostoru, tako poskusov izigravanja zakonodaje EU (t. i. salami slicing), kršitev sodelovanja javnosti kot tretjega stebra odločanja (Aarhuška konvencija) kot vnaprejšnjega poskusa vplivanja na odločevalce ob jasnem zavedanju, da legalno elektrarne na Muri ni mogoče postaviti (prevlada drugega javnega interesa).« Celotna izjava

Rok Rozman, Leeway collective, vodja projekta Balkan Rivers Tour in ambasador Mure

»Da Reko začutiš in se začneš zanjo boriti, jo moraš najprej spoznati. Muro sem prvič spoznal s kopnega kot osnovnošolec na ornitološkem raziskovalnem taboru, ko smo ob njenih zaraščenih bregovih in mrtvicah iskali najbolj posebne vrste ptic v Sloveniji. Že takrat se nisem mogel načuditi “džungli” in obilici živali ob tej posebni Reki. Tam je bila neka posebna energija, nekaj, česar pred tem še nisem doživel… Interes kapitala je vedno enak in hoče vedno več. Vodijo ga ljudje, ki Reke ne poznajo in so v svojih pisarnah in glavah daleč od nje. Zato je na nas, ki Reko poznamo, da stopimo skupaj in jo rešimo.« Celotna izjava

Dežurni krivci

Dežurni krivci, glasbena skupina, Sveti Jurij ob Ščavnici

“Dežurni krivci smo bend, ki je svoja mlada leta preživel ob reki Ščavnici, ki pa je desni pritok reke Mure. Kdorkoli ima interes omejiti to čudovito reko s kakršnimikoli komercialnimi projekti je kratkogled in ne vidi dlje od svojega žepa. Dežurni krivci 100% podpiramo kampanjo Rešimo Muro.”

Zasl. prof. dr. Maca Jogan

»Dolgotrajno kapitalistično  gospodovanje nad vsemi naravnimi viri, ki se izraža v njihovem roparskem izkoriščanju s ključnim ciljem povečevanja dobičkov, je v začetku 21. stoletja doseglo in preseglo vse meje. Uničevanje biotske raznovrstnosti ni neka prerokba zlobnih nasprotnikov »napredka«, ki naj bi se zgodila v daljni prihodnosti, temveč se že uresničuje iz dneva v dan, iz leta v leto. Kljub očitnim znakom uničevanja samih temeljev za obstoj vsega živega sveta, nosilci ekonomske moči (kapitala) in oblasti v svetovnem merilu ne kažejo ustrezne vneme in pripravljenosti  za spreminjanje (potratniškega) načina življenja.//Zato podpiram vsa uporniška prizadevanja za obrambo naravnih vodotokov (in sploh vodnih virov) pred zlorabo v korist »razvoja«.« Celotna izjava

Denis Cizar

Denis Cizar, Muramar, organiziranje prireditev in turizem, Simona Cizar, s. p.

»Z načrtovano gradnjo verige hidroelektrarn namreč ne bo uničena samo narava, temveč tudi številne prostočasne in profesionalne dejavnosti na in ob reki Muri, ki dajejo kruh in omogočajo višjo kakovost bivanja številnim prebivalcem Pomurja in vedno številčnejšim obiskovalcem z vsega sveta. Mi, ki živimo za Muro in od Mure, podpiramo kampanjo Rešimo Muro – kakor tudi vse reke Balkana.« Celotna izjava

Lijana & Robert Jurak

Lijana in Robert Jurak, umetnika, Art Jurak

»Zavedajmo se, da so na tem planetu rastline in živali obstajale mnogo prej kot človek. Ne moremo si lastiti vsakega koščka zemlje in uničevati habitatov za vsako ceno. Svet ob in v reki Muri ne pripada le nam, tu je dom rastlin in živali, ki so prilagojene na to močvirno okolje, nekatere med njimi so redke in ogrožene. Spoštujmo in ohranjajmo to občutljivo naravo, da bodo tudi rodovi, ki prihajajo za nami, imeli možnost vstopiti v ta bogati, skrivnostni vodni, rastlinski in živalski svet. “Naj Mura teče brez ovir!”«

Vlado Kreslin

Vlado Kreslin, glasbenik

»Prepričan sem, da bi elektrarne na Muri prinesle Pomurju in Sloveniji več škode kot koristi, zato ne dovolimo, da nam Muro zazidajo v novi TEŠ. Ter se  potem razbežijo in poskrijejo, kot so se tisti, ki so nam zgradili TEŠ. Mi pa bomo vnukom s slabo vestjo razlagali, kakšno reko smo imeli nekoč.«