VLADA KONČNO STORILA PRVI KORAK K ZAŠČITI MURE: USTAVLJENA PRIPRAVA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA HE HRASTJE-MOTA!

Izjava za javnost, 30.5.2019Na redni seji je vlada RS po mesecih zamud in izogibanja teme končno obravnavala in potrdila predlog sklepa, ki pravi:  “Vlada je odločila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Hrastje-Mota na Muri ustavi.” 

V kampanji Rešimo Muro! pozdravljamo odločitev vlade, da je z obravnavo tega dokumenta storila prvi resen korak k izpolnitvi obljub iz koalicijske pogodbe ter trajni zaščiti reke Mure za prihodnje generacije. Hkrati naše izvoljene predstavnike opozarjamo, da je to le majhen del sestavljanke ter da jih čaka še veliko dela, da bo Mura tekla prosto za vedno.

Predsednik vlade Marjan Šarec je ob odstopu ministra za okolje Jureta Lebna namreč izjavil, da od novega ministra pričakuje nadaljevanje istega načina dela, ki ga je začel njegov predhodnik – torej tudi nadaljevanje postopka odvzema koncesije Dravskim elekrarnam Maribor za gradnjo osmih hidroelektrarn (HE) na reki Muri. Jure Leben je ta postopek začel že februarja 2019, a po treh mesecih dela novega ministra Simona Zajca rezultatov tega dela še ni videti.

»Po mesecih zavlačevanja smo veseli, da je zaustavitev postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt (DPN) za HE Hrastje-Mota končno prišla na dnevni red seje vlade. Vidimo ga kot korak naprej v prizadevanjih za dokončno zaščito prosto tekoče Mure. Zadovoljni pa bomo, ko bo vlada dokončno sprejela koalicijsko zavezo, da elektrarn na Muri ne bomo gradili. Stroka že od leta 1985 ponavlja, da gradnja HE na Muri ni sprejemljiva, prav tako pa tudi domačini opozarjamo na nedopustnost samovoljnega odločanja in zasledovanja ozkih interesov energetikov, bank in gradbincev. Ta cilj, torej zaščite reke in z njo pitne vode ter priložnosti za trajnostni razvoj regije, bomo zasledovali do njegove uresničitve,” 

pravi dr. Sonja Bezjak iz Muzeja norosti Trate.

»Zaustavitev postopkov za HE Hrastje Mota je le eden od korakov k odgovornejšemu upravljanju z reko, nad katero še visi koncesija za osem hidroelektrarn od Sladkega Vrha do Veržeja in ene dodatne v Ceršaku. Na mejni Muri sta Slovenija in Avstrija tehtali med dvema opcijama reševanja problematike poglabljanja rečne struge: ali energetska izraba ali revitalizacije reke. Tako stroka kot domačini že desetletja vztrajamo pri drugi opciji, to je revitalizaciji reke. Kot naslednji logični korak pričakujemo dokončno razveljavitev koncesije, ki ji mora slediti revitalizacija, kot jo že načrtuje ZRSVN in kot to na mejni Muri že počnejo severni sosedje,« 

Boris Bezjak iz RD Mura Paloma, član meddržavne slovensko-avstrijske komisije za mejno reko Muro v

Od vlade tudi pričakujemo, da začne postopek za zaščito reke Mure z razglasitvijo Krajinskega parka Mura in s tem izpolni cilj Regionanega razvojnega programa Pomurja za obdobje 2014–2020, saj časa za to že zmanjkuje. Šele ko bodo izvedene konkretne zaveze v to smer, bomo prepričani, da našim predstavnikom ni vseeno za tisoče ljudi, ki želijo še naprej živeti v sožitju z reko Muro in razvijati dobre zgodbe. Le tako bo vlada lahko zagotovila pitno vodo, razvojne priložnosti in gospodarsko stabilnost za prebivalce regije, ki je velikokrat pozabljena od odločevalcev v Ljubljani.

“Po dolgih letih dopovedovanja in argumentiranega dokazovanja oblasti, da je gradnja HE na Muri nesmiselna in škodljiva za ljudi in naravo, potem ko je stroka končno vsaj malo upoštevana, smo dočakali obravnavo delčka te problematike v vladi. Ena lastovka sicer res še ne prinese pomladi, je pa zanesljiv znak, da je pomlad zagotovo pred vrati. In če je to znak, da bo politika končno začela sprejemati odločitve na podlagi stroke, potem lahko po tihem upamo, da se v Sloveniji nekaj premika na bolje.”

Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura

Sporočilo po seji Vlade RS, 30.5.2020: Ustavitev priprave DPN za območje HE Hrastje-Mota na Muri